Šmelc v boji o vrch Vítkov - foto BULDOK

foto/vitkov/VitkovB2014(10).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(11).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(12).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(13).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(14).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(15).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(16).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(17).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(18).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(19).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(20).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(21).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(22).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(23).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(24).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(25).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(26).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(27).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(28).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(29).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(30).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(31).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(32).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(33).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(34).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(35).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(36).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(37).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(38).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(39).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(40).jpg

foto/vitkov/VitkovB2014(41).jpg